Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este instituţia de specialitate a administraţiei publice centrale, aflată în subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor cu competenţe în implementarea politicilor şi legislaţiei din domeniul protecţiei mediului.

Context legal

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului a fost infiintaţă in anul 2004 intr-o perioada de reforme instituţionale majore in domeniul protecţiei mediului.

Aderarea României la Uniunea Europeana a constituit pentru societatea romaneasca un obiectiv strategic fundamentalIn baza Hotărârii de Guvern nr.459 din 19 mai 2005 privind reorganizarea si funcţionarea ANPM au fost redefinite funcţiile si atribuţiile astfel încât sa se asigure cadrul legal necesar îndeplinirii obligaţiilor prevăzute in Capitolul 22 din Documentul de poziţie. Trebuie menţionat faptul ca prin trecerea agenţiilor regionale si judeţene pentru portectia mediului din subordinea Ministerului Mediului şi Pădurilor in subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului s-a creat cadrul necesar implementării legislaţiei si reglementarilor comunitare la termenele stabilite.

Misiune

ANPM este menita sa acţioneze pentru a asigura populaţiei un mediu sănătos în armonie cu dezvoltarea economică şi cu progresul social al României. Misiunea agenţiei noastre, ca de altfel şi a celor opt agenţii regionale şi 42 de agenţii judeţene, aflate in subordine directa este de a asigura un mediu mai bun în România pentru generaţiile prezente şi viitoare şi realizarea unor îmbunătăţiri majore şi continue ale calităţii aerului, solului şi apelor.

ANPM îşi indeplineste misiunea prin exercitarea următoarelor atribuţii:

 • planificarea strategică de mediu;
 • monitorizarea factorilor de mediu;
 • autorizarea activităţilor cu impact asupra mediului;
 • implementarea legislaţiei şi politicilor de mediu la nivel naţional, regional şi local;
 • raportările către Agenţia Europeana de Mediu, pe următoarele domenii: calitatea aerului, schimbări climatice, arii protejate, contaminarea solului, apă.

Responsabilităţi

 • asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
 • implementarea legislaţiei din domeniul protecţiei mediului;
 • coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel naţional, regional si local;
 • reprezentarea in domeniul protecţiei mediului in relaţiile interne si externe, conform mandatului acordat de către Ministerul Mediului şi Pădurilor;
 • autorizarea activitatilor cu impact potenţial asupra mediului si asigurarea conformării cu prevederile legale;
 • asigurarea funcţionarii laboratoarelor naţionale de referinţă pentru aer, deşeuri, zgomot si vibraţii, precum şi pentru radioactivitate;
 • coordonarea realizării planurilor de acţiune sectoriale şi a planului naţional de acţiune pentru protecţia mediului.

Conducere

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului este condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, ajutat de un vicepreşedinte cu rang de subsecretar de stat.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.