Despre noi

tipareste trimite pe mail

 Despre APM Ialomita

Detalii

Autor: APM Ialomiţa,
Adăugat: 2010-08-11 14:45:51
Ultima actualizare: 2014-06-03 15:36:59

 

 

IMPORTANT! Aducem la cunostinta agentilor economici, persoanelor fizice si juridice, tuturor celor interesati, modificarile ce vor apare incepand cu data de 16.06.2014!

Decizia nr.52 / 02.06.2014

Agenţia pentru Protecţia Mediului Ialomiţa este o instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului,  cu competenţe în implementarea politicilor, strategiilor şi legislaţiei în domeniul protecţiei mediului, monitorizarea calităţii factorilor de mediu şi emiterea de  acte de reglementare în domeniul protecţiei mediului, în conformitate cu competenţele prevăzute de legislaţia în vigoare.

Responsabilităţi     

 • emite acte de reglementare în conformitate cu competenţele stabilite în actele normative în vigoare sau de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului;
 • gestionează funcţionarea la nivel local a laboratoarelor pentru analiza aerului, deşeurilor, zgomotului şi vibraţiilor, precum şi a radioactivităţii mediului;
 • efectuează monitorizarea continuă a calităţii aerului şi a radioactivităţii mediului şi aplică măsurile prevăzute de legislaţia specifică în cazul producerii unor evenimente deosebite;
 • colectează şi gestionează datele de activitate transmise de operatorii economici, în vederea transmiterii acestora către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului
 • realizează centralizarea, validarea şi prelucrarea datelor şi informaţiilor de mediu la nivel judeţean;
 • participă la elaborarea planurilor de gestionare a deşeurilor şi la monitorizarea realizării obiectivelor stabilite prin aceste planuri;
 • atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de convenţii de custodie, conform legislaţiei în vigoare;
 • elaborează măsurile minime de conservare şi regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administraţie proprie sau custode;
 • derulează procedura de evaluare adecvată pentru planuri/proiecte susceptibile să genereze un impact semnificativ asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar.

   

 Date de contact:   Agentia pentru Protectia Mediului Ialomita

Slobozia, jud. Ialomita, str. Mihai Viteazu, nr. 1, cod 920083

E-mail : office@apmil.anpm.ro; Tel: 0243232971;  Fax: 0243215949

 Cod Fiscal 4364780,  CONT IBAN RO17TREZ3915032XXX000206


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.